ايران .. عضوپارلمان: چطور یک گونی اسلحه وارد مجلس شده است


قسیم عثمانی عضو مجلس ارتجاع از بوکان درباره حادثه هفته گذشته مجلس ارتجاع گفت:‌ «ورود سه فرد مسلح به مجلس قابل توجیه نیست، آنچه مسلم است این چند تروریست یک گونی اسلحه وارد مجلس کرده‌اند. همین که این مقدار اسلحه را تا محل ورود به مجلس و گیت ورودی رسانده‌اند نیز قابل‌قبول نیست».

وی که روز یکشنبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا مصاحبه می‌کرد افزود:‌ «با توجه به غیرعلنی بودن جلسه امکان بازگو کردن مسائل مطرح شده وجود ندارد».

خبرگزاری حکومتی ایلنا افزود:‌ «عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اطلاعات ضد و نقیض و روایت‌های متعدد درباره نحوه ورود، تعداد تروریستها و حتی جنسیت آنها گفت: «تروریستها سه نفر بوده‌اند که به‌صورت مسلح وارد مجلس شده‌اند و با این حال وقتی در طبقات دفتر مراجعات مردمی اقدام به فیلمبرداری و انتشار ویدئو کرده‌اند، دست یک زن وارد کادر می‌شود که هنوز هویت او مشخص نشده است».