ايران.. تجمعات اعتراضی غارت شدگان


تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه غارتگر کاسپین در اردبیل
از صبح امروز دوشنبه ۲۲خرداد؛ جمعی از غارت شدگان در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان پلاکاردهایی در دست داشتند؛ و خواستار پاسخگویی و برگرداندن داراییهای به غارت رفته خود شدند.

در تجمعی دیگر در میدان منیریه؛ تهران جمعی از کسبه پلاسکو در اعتراض به وضعیت کسب و کار خود؛ تجمع کردند.

روز دوشنبه ۲۲خرداد جمعی از غارت شدگان مؤسسه کاسپین در مقابل استانداری رژیم در خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز دوشنبه همچنین جمعی از مالباختگان مؤسسه کاسپین در نیشابور در مقابل ساختمان این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در همین روز جمع دیگری از مالباختگان مؤسسه غارت کاسپین نیز در مقابل دفتر نمایندگان مجلس رژیم در این شهر اقدام به تجمع کردند.

در اردبیل نیز شماری از مالباختگان در مقابل ساختمان مؤسسه کاسپین اقدام به تجمع کردند اما با درهای بسته این مؤسسه روبه‌رو شدند که موجب خشم مردم شد.