اعمال فشار بر زندانیان سیاسی از طریق نقض قانون (تفکیک جرائم)


 
زندان اوین
دژخیمان رژیم در زندان اوین در راستای پیش بردن طرح سرکوبگرانه تقسیم زندانیان طی ماه‌های اخیر دست‌کم ۳۰زندانی سیاسی-عقیدتی را بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به بند چهار زندان اوین منتقل کرده و با تحریک زندانیان مالی، فشار مضاعفی را بر زندانیان سیاسی اعمال کرده‌اند.