موج دستگیری اهل سنت در ايران بعد از حوادث تهران


بگیر و ببند بعد از فرمان آتش به اختیار ولی فقیه ارتجاع
بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز جمعه ۱۹ خرداد، بعد از اظهارات ولی‌فقیه ارتجاع و دستور ' آتش به اختیار ' اقدامات سرکوبگرانه افزایش یافته و شاهد موج دستگیری جوانان و فعالان اهل سنت در کردستان و استانهای جنوبی و خوزستان و برخی نواحی دیگر کشور هستیم.

طبق اخبار موثق از هر استان توسط اطلاعات سپاه دهها تن با اهانت آمیزترین حالت و رفتارهای خشونت‌بار از خانه‌هایشان بیرون کشیده شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌اند.

بنا‌ به این گزارش برخی از جوانان اهل سنت حوالی تهران نیز با حملاتی تهاجمی و مهندسی شده از سوی اطلاعات آخوندی جلوی چشم همسایگانشان با تحقیرآمیزترین رفتار بازداشت و مراکز اطلاعاتی رژیم منتقل شده‌اند.