صورت مسأله اصلی خامنه‌ای: جنگ با مردم و مقاومت ایران


گفتگو با محمد علي توحيدي مسئول كميسيون انتشارات شوراي ملي مقاومت ايران
سؤال: این روزها خامنه‌ای بسیار فعال شده است. علت این مسأله چیست ؟ 

محمدعلی توحیدی: بعد از انتخابات، وضع رژیم خیلی وخیم است. تعادل قبلی که در سیستم بوده، کاملاً به هم خورده است. تعادل رابطه‌های رژیم در منطقه هم کلاً به‌هم خورده است. بعد از تغییر دوران و تحولاتی که در آمریکا بوده، اوباما تمام شده و رفته است. اخیراً هم شاهد کنفرانس ریاض بودیم که پنجاه کشور منطقه در آنجا جمع شدند. رژیم در سوریه با شکستهای جدی مواجه استا خیراً هم داستان قطر و بحران دیپلوماتیک ایجاد شده که خود رژیمی‌ها می‌گویند ظاهرش قطر است، ولی اصلش نظام است. خامنه‌ای مجبور است مرتب وارد شود و به همه مسائل بپردازد. حرفهایش هم فهرستی از مشکلات و بحرانها است.

سؤال: منظورتان از فهرست بحرانها چیست؟ 

محمدعلی توحیدی: از حرفهای خامنه‌ای می‌شود اینها را دید. همان روز  که سر قبر خمینی صحبت کرد، یک مسأله جدی‌اش، شکست در مقابل شعار «نه شیاد ـ نه جلاد» بود. شعاری که مقاومت مطرح کرد. خامنه‌ای مفصل بر سر دهه شصت صحبت کرد 
دوم این‌که در همان سخنرانی به‌طور جدی وارد کنفرانس ریاض شد. خیلی برافروخته و ناراحت که چرا انتخابات ما را تحویل نگرفتند؟ سپس از رسوایی بین‌المللیِ انتخاباتش شکوه کرد. رقم 40میلیون را هم 42میلیون کرد. گفت 42میلیون آمده‌اند، ولی کسی تحویل نمی‌گیرد، 
از همه جدی‌تر، بحث شقه و زهری را که رژیم از بابت انتخابات خورده است، مطرح کرد. 
سؤال: با توجه به صحبتهای خامنه‌ای، شما هم مطرح می‌کنید که مسأله دهه 60 و مجاهدین، به انتخابات رژیم تحمیل شده است. دراين مورد توضيح دهيد
محمدعلی توحیدی: دو دلیل جدی وجود دارد:
یکی این‌که وقتی مسائل و بحرانها به این مرحله پایانی می‌رسد، صورت مسأله‌های جدی رو می‌آیند. شما از هر جا که حرکت کنید، راه‌حل در مجاهدین است و در حرفی که مجاهدین زدند؛ مثل بحث حاکمیت مردم و به زیر کشیدن ولایت فقیه . این راه‌حل جامعه است. تا حاکمیت مردم نیاید، تا ولایت فقیه به زمین کشیده نشود، مسأله‌یی حل نمی‌شود. این دلیل ببنیادی‌اش است.
دلیل مشخصی هم دارد و آن شکستهای خامنه‌ای در همین یک سال اخیر است. یک شکستش همین انتخابات است که صحبتش را کردیم. شکست دیگرش هم انتقال مجاهدین است. خامنه‌ای شکست سنگینی در اعمال توطئه‌هایش علیه مقاومت خورده است. آن امکان را هم که دفعه قبل که روحانی برنده شد، بلافاصله موشک به لیبرتی زد، ندارد. اینها از دستش خارج شده است؛ در واقع توطئه نابودی مجاهدین از دستش خارج شده است.
در این شرایط، صورت مسائل اصلی، خودش را تحمیل می‌کند. یک نبرد و جنگ واقعی وجود داشته که خودش را هم از نظر سیاسی، هم از نظر بنیادهای اجتماعی تحمیل می‌کند.