ايران ..واکنش هراسان رئيس پارلمان نسبت به تصمیم سنای آمریکا


پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نسبت به تصمیم سنای آمریکا که با بیش از ۹۰تن از اعضای سنا به تحریمهای جدید علیه سپاه پاسدران و رژیم ولایت فقیه را در دستور کار خود قرارداد، واکنشی هراسان و غیظ آلود نشان داد.

به‌خصوص که اعضای سنای آمریکا در سخنرانیهای خود، حکومت آخوندی را بانی و مروج تروریسمی دانستند که در حوادث روز چهارشنبه، دامن خود رژیم را هم گرفته است.

رئیس مجلس ارتجاع سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس را خط قرمز حکومت ولایت فقیه نامید و گفت:
درست در زمانیکه ملت ایران درگیری در پارلمان با تروریستهای جنایتکار داشت با کمال بی‌شرمی سنای آمریکا قانونی علیه ملت ایران و حمایت از تروریستها به تصویب رساند.

سپاه پاسداران و نیروی قدس بزرگترین نیروی رزمنده منطقه‌یی در منطقه هست، 
آمریکا تصور نکند اختلاف‌نظرها در ایران مجالی برای مانورهای شیطانی آنان فراهم می‌کند، ما با صدای رسا و روشن اعلام می‌کنیم سپاه پاسداران یک نیروی مردمی فدا کار برای انقلاب اسلامی است و نیروی قدس و سپاه پاسداران خط قرمز ایران است.