ايران ..زندان زابل ، ۳۰تن در صف اعدام


رژیم ضدبشری ولایت فقیه خود را برای شمار بیشتری از اعدامهای جنایتکارانه و جمعی آماده می‌کند. بنا‌ به گزارشها تنها در زندان مرکزی زابل ۳۰تن از زندانیان حکم اعدامشان به تأیید دیوان عالی رژیم آخوندی رسیده است. اکثر این زندانیان جوان هستند و زیر 40سال سن دارند و دو تن از آنها هنگام دستگیری زیر 18سال سن داشته‌اند. 80درصد زندانیان زندان مرکزی زابل از هموطنان اهل تسنن هستند. شرایط بهداشتی و غذایی این زندان بسیار وخیم و دژخیمان خامنه‌ای با زندانیان به‌شدت بدرفتاری می‌کنند. پیش از این اعضای مجلس آخوندی اعتراف کرده بودند که 5000زندانی در زندانهای آخوندها در انتظار اعدامند.