صادرات گازمجانی به خارج ایران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


سایتهای حکومتی روز 20خرداد 96 گزارش کردند «صادرات گاز مجانی از ایران به ترکیه» باعث ایجاد شوک بزرگی در میان مردم ایران به‌ویژه مردم محروم در منطقه سیستان و بلوچستان شد.

همواره در حاکمیت آخوندها مردم ایران متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند و موضوع ارسال گاز مجانی از آن شمار است در حالیکه اکثر شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان از سیلندر گاز جهت مصارف خود استفاده می‌کنند.

وزیر‌ سابق نفت رژیم در یک مصاحبه با روزنامه‌های حکومتی به صادرات گاز مجانی به کشورها اعتراف کرد و گفت: «به‌دلیل آن که آقایان نتوانستند به درستی از حق ملت ایران دفاع کنند دادگاه رأی به نفع دولت ترکیه داده و طی این قرارداد باید به‌صورت رایگان به ترکیه گاز صادر کنیم».