ايران .. اعتصاب بازاریان تجریش


بازار تجریش از صبح روز شنبه ۶خرداد تعطیل شد. بازاریان با نصب یک پلاکارد روی مغازه‌های خود اعلام کردند در اعتراض به عدم توجه کارگزاران رژیم در فرمانداری و شهرداری این منطقه نسبت به مسدودکنندگان معابر و ناامنی و بی‌حرمتی به فضای کسب و کار بازار را تعطیل کرده‌اند.