ايران .. بازاريان تهران خواستار استعفاي شهردار شدند


بازاریان تجریش صبح روز شنبه 6خرداد 96در اعتراض به عدم ساماندهی دستفروشان ضمن بستن مغازه‌ها ی خود و تعطیلی بازار اقدام به راهپیمایی کردند.

راهپیمایان شعار می‌دادند: «شهردار بی‌کفایت استعفاء استعفاء». و «شهردار بی‌لیاقت نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم».

معترضان در مقابل شهرداری رژیم در منطقه ۱تهران تجمع کردند.