ايران .. شعار غارت شدگان کاسپین در شهر بابل: ”این لونه فساده سیف مجوز داده ”


صبح امروز شنبه ۶خرداد غارت شدگان مؤسسه کاسپین شعبه موسوم به شهداء بابل در اعتراض به پرداخت نشدن پولهایشان و غارت آن توسط این مؤسسه مورد تأیید بانک مرکزی رژیم آخوندی در مقابل این مؤسسه تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: «این لونه فساده سیف مجوز داده». و «مرگ بر کاسپین»