سركوب تظاهرات مردم به جان امده شهرهاي مختلف استان لرستان


غارت شدگان خشمگین در لرستان  روز یکشنبه 7خرداد به اعتراض خود علیه مؤسسه غارت توسعه تجمع اعتراضی برگزار کرده آنها به مؤسسه توسعه سنگ پرتاب کرده و شیشه‌های آن را شکستند.
 
 
سنگ باران موسسه از طرف اعتراض كنندگان
 
پلیس لرستان در برابر مردم خشمگین مقابل استانداری صف کشید.

برخی خیابانهای شهر خرم‌آباد توسط مردم معترض بسته شده است، تعداد زیادی از غارت شدگان خشمگین به سمت استانداری لرستان حرکت کردند و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند.

علاوه بر خرم‌آباد تجمع های اعتراضی غارت شدگان در شهرهای بروجرد، الیگودرز، درود، الشتر، نورآباد، ازنا و سایر شهرهای لرستان هم‌چنان ادامه دارد.
 
 
اعتراضات مالباختگان سراسری می شود