دويچه وله آلمان: نارضایتی مردم ایران، گسترش مي يابد


خبرنگار تلویزیون دویچه وله آلمان که در جریان نمایش انتخابات به ایران سفر کرده بود با تعدادی از مردم مصاحبه‌هایی انجام داده و تصویری از نارضایتی مردم از رژیم آخوندها ارائه داده است.

تلویزیون دویچه وله: نرخ بیکاری بالا است... 
یک فروشنده: ... . ما قبل از روحانی هم روسای جمهور زیادی داشتیم، اما آنها هم برای ما کاری انجام ندادند. مشکلات ما هرچه عمیق‌تر می‌شوند

دویچه وله: ناامیدی عمیقی نسبت به نظام سیاسی کشور وجود دارد... 
یک مادر دست فروش: هر کس که روی کار بیاید، باید به مردم رسیدگی کند. آیا ما زنان باید کنار خیابان بایستیم و دست فروشی کنیم؟ 
یک مادر دیگر: نه رأی نمی‌دهم. آنها باید اول برای ما کاری انجام دهند، بعد ما رأی می‌دهیم.
دویچه وله: ... اینها اولین زنانی در رشت هستند که نجاری می‌کنند. 
لیلا آوخ، نجار: ... امیدوارم که روزی این تبعیضها از بین برود. وقتی می‌بینم که آنها کارها را برای زنان چقدر دشوار می‌سازند، اندوهگین و خشمگین می‌شوم. با این حال امیدواریم که روزی به این نابرابریها رسیدگی شود. 
این راننده‌های کامیون می‌گویند وضعیت زندگی آنها طی 4سال گذشته بدتر شده است زیرا کار کمتر، درآمد کمتر و قیمت دائماً بالاتر رفته است. 
یک راننده کامیون: مردم طی 4سال گذشته انتظارات زیادی از روحانی داشتند. ما فکر می‌کردیم که نتایج سیاست دربهای باز او را احساس خواهیم کرد، اما این‌طور نبود. 
دویچه وله: آیا توافق اتمی تاثیری روی شما داشته است؟ 
راننده کامیون: ما از این چیزها زیاد سر در نمی‌آوریم... مردم چیزهای کوچک را می‌بینند، می خواهند که بر سر سفره‌هایشان غذا وجود داشته باشد اما نمی‌بینند.