ویکلی استاندارد: روحانی «مدره» یک دروغگو است که دستش به خون آلوده است


ویكلی استاندارد در شماره جدید خود با عنوان ”برداشت غلط نسبت به ایران روحانی «مدره» یک دروغگو است که دستش به خون آلوده است“ نوشت:‌ «روحانی آخوندی است که به‌عنوان رئیس شورای امنیت ملی خدمت کرده و سرکوب بیرحمانه اعتراضات دانشجویی در 78در تهران را هدایت کرده است.در این سرکوب، رژیم، 20نفر را کشت و هزاران نفر را مجروح کرد.
اما رقیب فعلی او ابراهیم رئیسی نیز بخشی از یک کمیته 4نفری مرگ بود که تا 30هزار نفر از در 67اعدام کرد».
ویکلی استاندارد در ادامه آورده است که نقض حقوق‌بشر در 2016بی‌وقفه ادامه داشته و مقامها، بالاترین کلان اعدامها را طی سالها انجام داده‌اند و سرکوب فعالان حقوق زنان را تجدید کرده‌اند و بعد از چین، رژیم آخوندی رکورددار اعدام در جهان است.